banjo slider

Elemente të sanitarisë

Të gjitha pajisjet sanitarike mund t’i gjeni në qendrën tonë.  Gjithçka që ju nevojitet për banjot tuaja duke filluar nga kadat, dush kabinat, guacat, bidetë, bateritë, bojlerët si dhe elementet tjera përkatëse nga prodhuesit e njohur vendor dhe ndërkombëtarë.

Tagged on: