Aksion i BEKO Neo-Frost frigoriferëve

Me blerjen e një frigoriferi BEKO Neo-Frost si dhuratë merrni një pajisje te vogël Beko (blender, mikser ose thithëse elektrike ne varësi nga modeli i frigoriferit).

Aksioni vlen nga data 22.06 – 31.07.2017.

 

7284846919

RSNE415E21W

ENTRY

 

 

 

 

 

 

7513820072

RCNA320K20W

ENTRY

 

 

 

 

 

7513820071

RCNA320K20PT

ENTRY

 

 

 

 

 

7513820073

RCNA320K21W

ENTRY

 

 

 

 

 

7513920085

RCNA320E21W

ENTRY

 

 

 

 

 

7517020036

RCNA365E20ZW

ENTRY

 

 

 

 

 

7513920089

RCNA320E20PT

ENTRY

 

 

 

 

 

7517020060

CNA365EC3X

ENTRY

 

 

 

 

 

7517020044

CNA365E20ZX

ENTRY

 

 

 

 

 

7514020028

RCNA355K20W

ENTRY

 

 

 

 

 

7514020029

RCNA355K20PT

ENTRY

 

 

 

 

 

7517120033

CNA400EC0ZW

ENTRY

 

 

 

 

 

7514120065

RCNA355E21PT

ENTRY

 

 

 

 

 

7517020063

CNA365E20P

ENTRY

 

 

 

 

 

7284740517

RFNE290L21W

ENTRY

 

 

 

 

 

7283640517

RFNE312E22W

ENTRY

 

 

 

 

 

7282748714

RCNA 365 K20 W            

ENTRY

 

 

HMM 7350X

 

 

7293547682

RCNE 520 E21 DS            

ENTRY

 

 

 

 

 

7284648719

RSNE445E22

MID

 

 

 

 

7284640591

RSNE445E23DX

MID

 

 

7293247500

RDNE455E20ZX

MID

 

 

7517020056

RCNA365E32X

MID

 

 

7517020057

RCNA365E32DZX

MID

 

 

7517120032

CNA400EC0ZX

MID

 

 

7517020042

CNA365EC0DX

MID

 

 

7517020058

RCNA365E30GB

MID

 

 

7283640596

RFNE312E23X

MID

 

 

7293140800

RDNE 480 K 21 X             

MID

 

TBN 7802 X

 

 

7293240296

RDNE455E32DZX

TOP

7285141494

DN 161220 DX

TOP

7287143182

DN162230 DJIZX

TOP

7293548793

RCNE520E20ZGB

TOP

7293548794

RCNE520E20ZGW

TOP

7293547593

RCNE520E20DZX

TOP

7293543193

RCNE520E31DZX

TOP

7287244082

CN161230DX

TOP

7248248783

GNE114612X

TOP

7293748781

GN1416221ZX

TOP

7250548793

GNE134621X

TOP

7287548782

GN162320X

TOP

7291847482

GN 162420 X

TOP

 

VCC 4520 WR

7234746984

GNE 114670 X                  

TOP

 

Tagged on: